Formål og styring

Stiftelsenes mål og midler

Stiftelsene yter støtte til allmennyttige sosiale og kulturelle formål, fortrinnsvis i Bergen. I tillegg ytes det bidrag til medisinsk og annen forskning.

Midlene til den økonomiske støtten kommer fra avkastningen av stiftelsenes kapital. Målsettingen med kapitalforvaltningen er å oppnå en høyest mulig langsiktig avkastning innenfor en akseptabel og klart definert risiko, og innenfor gjeldende rammebetingelser for kapitalforvaltningen, tilpasset stiftelsenes vedtekter.

Offentlig kontroll

Stiftelsene er underlagt og reguleres av Stiftelsesloven. Stiftelsene er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund og i Stiftelsesregisteret i Førde. Revisor: Ernst & Young AS

Styrende organer

Styrene består av 5 medlemmer med 2 varamedlemmer som velges med en funksjonstid på henholdsvis 4 år og 2 år. Det er likelydende styresammensetning i samtlige stiftelser og de blir i årsberetningen benevnt som styret.

Styret har i 2015 bestått av følgende medlemmer:


Christian Rieber, styreleder
Helge S. Dyrnes
Jannike Rieber
Marit Schjøtt
Bernt D. Sommersten
Cathrine Rieber 1. varamedlem
Bjart Nygaard 2. varamedlem

Kontakt

GC Rieber Fondene
Postboks 990 Sentrum, 5808 Bergen
Besøksadresse: Solheimsgaten 15
E-post adresse: fondene@gcrieber.no
Daglig leder Anne Kristin Hernæs

www.gcrieberfondene.no