GC RIEBER FONDENE 2015

GC RIEBER FONDENE OMFATTET PR 31.12.2015:

GC Rieber Fondet Opprettet 1917-1929
Johanne Marie Rieber Martens Allmennyttige Fond Opprettet 1998
Ragna Sofie og Chr. Riebers Allmennyttige Fond Opprettet 2000
Paul (Paal) Riebers Fond til støtte for utdannelse av supplerende terapier Opprettet  1917-1929

Firmaet G.C. Rieber & Co AS ble etablert i 1879 av Gottlieb Christian Rieber. I anledning av at firmaet feiret sitt 50-års jubileum i 1929 ble stiftelsen ”G.C. Rieber og hustru født Gysins Legat til Bergens Vel” opprettet. Hensikten med legatet var, og er fortsatt, å tjene Bergen bys vel, altså til allmennyttige formål.

G.C. Rieber var samfunnsengasjert og visjonær og av den oppfatning at alle plikter å bidra til en god samfunnsutvikling. En måte å bidra på var nettopp opprettelse av det første legatet. De øvrige legatene og fondene har også sine opphav gjennom familien og firmaet GC Rieber, og er senere lagt inn under felles forvaltning.

I 2015 ble de 3 fondene Rieber og hustru født Gysins Legat til Bergens Vel (1929), P.G. Rieber og hustru født Martens Legat (1899) og GC Rieber AS Understøttelsesfond (1917) slått sammen til GC Rieber Fondet. Samlet betegnes de opprinnelig 6 legatene og fondene GC Rieber Fondene.