INTERNASJONALE BIDRAG

Det gis bidrag til noen få utvalgte, målrettete prosjekter, der kontaktlinjene er direkte til prosjektene. Fattige og sårbare barn, med spesielt fokus på ernæring prioriteres.

YES - KILIMANJARO
Paul (Paal) Riebers Fond har videreført støtten til Gabriellasenteret som drives av Stiftelsen Yes Kilimanjaro. De jobber for en bærekraftig landsbyutvikling og med mål om at prosjektene de etablerer skal bli selvbærende.
Det arbeides blant annet med utviklingshemmede barn slik at disse ikke lenger blir bortgjemt og glemt, men får hjelp til et verdig og selvstendig liv, basert på egne muligheter.

CISV
Cisv er en internasjonal, fredsutdannende organisasjon etablert i over 60 land i samtlige verdensdeler, hovedsakelig for barn og ungdom fra 11 år og oppover.
Under mottoet ”Barn er nøkkelen for fred” arrangerer CISV hvert år internasjonale sommerleirer for barn.  I 2015 arrangerte Cisv Bergen leir for ca. 50 barn fra 14 forskjellige land.  Unge entusiastiske mennesker jobber gratis på fritiden sin for å gjennomføre leiren.
Fondene støttet dette positive tilbudet.

FLYKTNINGHJELPEN
Bergen Næringsråd inviterte til dugnad for hjelp til Syriske flyktninger, organisert ved Flyktninghjelpen. Fondene ga bidrag til denne dugnaden.