KULTURELLE FORMÅL

Fondene ønsker å bidra til å sikre videreutvikling av et bredt kulturliv i Bergen. Derfor støttes lokalt forankrete unge talenter, særlig innen musikk og scenekunst, og samarbeidende parter som kan bidra til å utvikle de unge talentene.

Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester og Ung Symfoni

Da Bergen Filharmoniske Orkester etablerte et eget ungdomssymfoniorkester, var det naturlig å fase inn Ung Symfoni, som fra starten i 1997 har fått støtte av Fondene. Dermed er de talentfulle, unge musikerne sikret et langsiktig tilbud med profesjonell kompetanse. Fondene vil fortsatt prøve å bidra til å inspirere unge musikere.

Himmelfarten - en verdenskjent fiskebærer fra Bergen

Fiskebæreren og byoriginalen Hardi Felgenhauer Sinchelberg (f. 1753) som arbeidet på Torget i Bergen i mer enn 30 år, ble portrettert og avbildet i mange sammenhenger, verden over. Blant annet ble det laget en 9 meter høy mosaikk av ham, bestående av 22.000 deler, som i dag henger på ytterveggen til Legevakthuset i Solheimsviken. Magister og tidligere førsteaktivar Christopher John Harris har skrevet bok om mannen, historien og mosaikken. Boken er finansiert av Fondene, og inntektene ved salg av boken skal gå til Vestnorsk Forskningsbiobank.

Helsevakten og Omsorgsvakten

2 marmorskulpturer av kunstneren Erika Anfinsen tar imot pasienter i resepsjonen på den nye Legevakten i Solheimsviken. Skulpturene, som er ca. 2 meter høye, har fått navnene ”Omsorgsvakten” og ”Helsevakten”. Skulpturene er finansiert av Fondene.