Sosiale formål

Den sårbare del av befolkningen,
med fokus på barn med spesielle behov og sårbare gamle,
er prioriterte områder som Fondene støtter.

Med fokus på fremtidsrettete tiltak, gjennomføringsevne
og frivillighet, støttes også arbeid med tilrettelegging
for tur- og fritidsaktiviteter til beste for byens befolkning.