Barnas Fysioterapisenter og Turbo

Barnas Fysioterapisenter og Turbo gir et unikt behandlingstilbud til barn og unge i alderen 0-35 år, hovedsakelig med nevrologiske problemstillinger.

Senteret kjennetegnes ved høy faglig kompetanse med spesialisering innenfor barne- og ungdomsfysioterapi, manuellterapi, psykomotorisk fysioterapi og klinisk nevrologisk fysioterapi. Senteret har et utstrakt gruppetilbud med intensive treningsperioder som gir mulighet for høy dosering for å kunne oppnå målrettete motoriske løft.

I tillegg til klinisk praksis arbeides det med fagutvikling gjennom forskningsprosjekter og kursvirksomhet, samt undervisning, studentpraksis og sensoroppdrag. Syv fysioterapeuter og en sekretær er tilknyttet senteret.

Hovedaktiviteter i 2015:

  • 482 pasienter mellom 0 og 18 år har fått 6000 behandlinger.
  • 161 pasienter mellom 19 og 35 år har fått 1868 behandlinger
  • 9 intensive grupper for barn med nevrologiske problemstillinger
  • 3 Downs grupper
  • 1 gruppe for unge voksne
  • 6 motorikkgrupper
  • 4 grupper for ungdom med overvekt.

Kine Melfald Tveten har startet et studie av et videobasert kartleggingsverktøy for spedbarn med henblikk på å fange opp barn med behov for tidlig intervensjon. Prosjektet forløper parallelt med hennes kliniske arbeid på senteret. Hun mottar veiledning ved Universitetet i Bergen og både daglig leder Jannike Rieber og fysioterapeut Chatrine Johannesen er involvert i prosjektet.

Kamilla Arnevik og Camilla Skagen holder på med masterprogram ved siden av sitt arbeid ved senteret, Kamilla i klinisk nevrologisk fysioterapi i Tromsø og Camilla i kunnskapsbasert praksis i helsefag i Bergen.