Eldreomsorg


Omsorgsprisen

Omsorgsprisen ble etablert av GC Rieber Fondene i 2001 for å fremheve den glimrende innsats og omsorg mange yter for de mest sårbare og hjelpetrengende i vårt samfunn, fremfor alt overfor eldre, men også pårørende og pasienter i livets sluttfase, og pasienter med alvorlig, livstruende, kronisk, psykisk eller fysisk lidelse. Det deles ut en førstepris (30 000 kr., statuett og årets omsorgsbilde) og to andrepriser (hver på 10 000 kr. og omsorgsbildet).

Den 15. prisutdelingen fant sted ved et arrangement på Den Nasjonale Scene, i regi av Verdighetsenteret. Prisene ble utdelt av ordfører Marte Mjøs Persen.

Årets hovedpris ble vunnet av Tor Leif Pedersen for hans omfattende engasjement og gode frivillige arbeid for å starte opp og videreutvikle en helt ny aktivitet, ”Besøksvenn med hund” ved sykehjemmene i Bergen. Selv betegner han hundens bidrag som ”en lykkepille med poter og pels”.

De to andreprisene ble tildelt hjelpepleier Ingjerd Bjånesø Bergesen for hennes ekstraordinære engasjement ved Hordnestunet Sykehjem, og til ansatte ved Varaldsøy Sjukeheim for deres utrettelige engasjement for å videreføre sykehjemmet.

”En stor bølge er i ferd med å skylle over oss: Eldrebølgen. Den skal jeg surfe lenge på…” Voksen musiker, Gabriel Fliflet

Verdighetssenteret

Som en av stifterne av Verdighetsenteret, følger Fondene senterets arbeid med kompetanseutvikling av helsepersonell, frivillige og pårørende, for å sikre sårbare gamle den verdighet de fortjener i deres siste leveår.

Målet er å løfte frem strategier som gir de gamle maksimale muligheter til helse, autonomi, omsorg og livskvalitet – med særlig fokus på den voksende gruppen pasienter med demens. For å nå målet satser senteret på tverrfaglige opplæringstiltak for helsepersonalet innen eldreomsorg, i tillegg til å styrke og kvalitetssikre det frivillige omsorgs- og aktivitetstilbudet for eldre gjennom utdanning av frivillighetskoordinatorer.

Det er gledelig at Verdighetsenteret har fått bevilgninger over Statsbudsjettet de 3 siste årene.

Verdighetsdagen

På Verdighetsdagen koordinerte Verdighetsenteret også i 2015 et arrangement som spesielt vektlegger unge menneskers rolle som omsorgspersoner i kontakt med samfunnets sårbare gamle. Denne gang ble filmen ”Beginning with the end” vist, med påfølgende paneldiskusjon. Arrangementet var meget godt besøkt.

”Vi inspirerer hverandre”

Nær 800 ansatte fra byens alders- og sykehjem var samlet til «Inspirasjonskonferansen» 11.11.15.

Konferansen er et ledd i Bergen kommune sin satsning på samarbeid mellom kommunale, ideelle og kommersielle institusjoner i eldreomsorgen, og er unik i Norge. Konferansen er en bekreftelse på hva som kan komme ut av et sånt samarbeid, og hvor verdifullt det er å samle alle ansatte for fellesskap og inspirasjon.