Musikkterapi og musikkomsorg

Musikkens betydning som terapeutisk verktøy i behandling innen palliativ omsorg, psykisk helse, rus og andre områder er dokumentert og blitt meget anerkjent.

Prosjekter knyttet til musikkterapi har fått støtte fra Fondene siden 1997, og da spesielt i regi av GAMUT – Griegakademiets senter for musikkterapiforskning.

Her skal det settes fokus på behov for musikkterapeutisk utvikling spesielt tilpasset disse gruppene, med behørig systematisering og dokumentasjon for videre utdanning og forskning.

I 2014 ble POLYFON etablert som en videreutvikling av de prosessene som har vært gjort ved Gamut siden etableringen i 2006. Polyfon skal sørge for en infrastruktur for samhandling mellom praksis og forskning innen musikkterapi.

De første arbeidsgruppene er nå etablert, innen
- Barn og unges oppvekst
- Psykisk helse voksne
- Rus voksne
- Eldreomsorg

MUSIKKTERAPI OG DEMENS SOM FESTSPILLTEMA

Under Festspillene i Bergen 2015 ble det arrangert en konsert i Grieghallen for eldre med demens og for deres pårørende. Konserten, med tittelen ”Et blad faller til himmelen”, var svært godt besøkt, og en tilsvarende konsert vil bli arrangert i forbindelse med Festspillene 2016.

GAMUT – Griegakademiets senter for musikkterapiforsking var ansvarlig for opplegget i samarbeid med og finansiert av Fondene.

BARNEPROGRAMMET

Etter mange års støtte til de populære sykehusklovnene på Barneklinikken, er disse nå faset inn i et nasjonalt klovneprogram. Som en videreføring av hjelp til sårbare barn, støtter Fondene nå et forskningsprogram styrt av GAMUT, som vil dokumentere betydningen av og videreutvikle musikkterapi ved behandling av barn. Prosjektet er ment å gå over 2 år.