Ut i naturen

Rekreasjon på byfjellene

”En sunn sjel i et sundt legeme”, og det å ta i bruk vår egen natur, har vært fokus i det positive arbeid Fondene i mange år har støttet for å gjøre de nærliggende byfjellene mer tilgjengelig for Bergens befolkning. Dette har bidratt til at mange flere både barn og voksne har hatt gode opplevelser og aktiviteter i fjellene rundt byen vår.

Rydding, tilrettelegging av turstier med benker og rasteplasser, etablering av lekeapparater og friluftscener, er i vesentlig grad basert på frivillig dugnad i godt samarbeid med Bergens Skog- og Træplantninsselskap og Bergen Turlag. Ulike dugnadsgjenger har også fått støtte til sitt gode arbeid.

Fondene har også støttet etableringen av Byfjellslauget, som skal ivareta vedlikehold av byfjellene i en 5 årsperiode.

Totalt har Fondene bidratt med støtte til ”Ut i naturen” med over 8 mill.kr.

Perabu på Landåsfjellet

Perabu er satt opp på Landåsfjellet, der ”Bærekraftig Liv” skal etablere en matskog for å dyrke spiselige vekster.

Smøråsfjellets venner

Smøråsfjellets Venner fortsetter sitt gode arbeid med tilrettelegging for fritidsaktiviteter. Mangeårig dugnadsinnsats har gjort området til et populært utfartssted for skoler, barnehager og familier.

”Det verste ved å være syk, var tanken på at dugnadsgjengen var på skauen uten meg..” Medlem dugnadsgjengen